m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

Ziqian的妈

- 准备食材 -

 • 牛肉 适量
 • 红尖椒 3个
 • 姜丝 两片
 • 生抽 适量
 • 尖椒 3个
 • 蚝油 适量
 • 美味香 2勺
 • 葱花 2根

- 步骤 -

 • 1、先放油,油热了放蒜末,倒入两种尖椒炒出味

 • 2、倒入牛肉翻炒,加水焖一会

 • 3、放入姜丝,放酱油,蚝油,盐,鸡精翻炒

 • 4、放入葱翻一下,大火收汁就可以了。