m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

宝宝敏敏宝宝

- 准备食材 -

  • 糯米,五花肉,青春,紫苏叶,红薯粉,盐,花椒,鸡蛋

- 步骤 -

  • 1.糯米泡三十分钟 2.肉,菜叶,紫苏搅成泥3.肉泥加鸡蛋,红薯粉,盐,花椒,搅拌,放置五分钟4.糯米倒水控这5.盘子刷油,肉泥捏丸子沾一层糯米摆盘,上面用枸杞点缀6.锅里水烧开上锅蒸30分钟,ok