m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

腐竹与油豆腐一起做着吃,味道也是棒棒哒,香而好吃,夏天天气炎热,也是很下饭的哦

幸福如此的简单

- 准备食材 -

 • 腐竹 1包
 • 油豆腐 150g
 • 菜椒 1/2个
 • 海米 20g
 • 生抽 10ml
 • 蚝油 5ml
 • 4g
 • 葱姜料酒 5ml
 • 清水 适量
 • 适量

- 步骤 -

 • 1、准备好材料

 • 2、锅里热油后放入腐竹炸香

 • 3、然后加入适量的清水盖上锅盖煮10分钟

 • 4、煮软后放入油豆腐一起烧

 • 5、油豆腐吸足水分后放入海米炒

 • 6、加入葱姜料酒

 • 7、加入蚝油

 • 8、最后加入菜椒

 • 9、然后倒入干锅锅里点起酒精蜡块继续烧

 • 10、烧至干爽收汁即可

 • 11、完成

 • 12、近看

 • 13、再看

 • 14、不错吧

 • 15、好吃

 • 16、美味

 • 17、鲜香