m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

frankdon

- 准备食材 -

 • 牛腱肉A
 • 洋葱A
 • 咖喱粉A
 • 姜A
 • 酱油A
 • 豇豆B
 • 芝麻酱B
 • 香油B
 • 凉拌酱油B
 • 蘑菇C
 • 马苏里拉奶酪C
 • 黑胡椒C
 • 盐C
 • 花椒C
 • 米饭D
 • 日式海苔粉D
 • 柴鸡蛋D
 • 五谷杂粮分E
 • 宣威火腿C
 • 水淀粉C

- 步骤 -

 • 1、材料A做成咖喱牛肉,豇豆焯水断生结合材料B做成凉拌豇豆,材料C做成火腿炒蘑菇(奶酪最后放)。三个菜放至右侧便当盒中。

 • 2、米饭蒸熟,撒上海苔粉。另外放两个煮熟的柴鸡蛋。

 • 3、五谷杂粮粉水冲好,放入配套便当瓶中。