m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

简单,美味!

十月天使爱的结晶

- 准备食材 -

 • 意大利面
 • 猪肉末
 • 虾仁
 • 蘑菇
 • 洋葱
 • 黑胡椒酱
 • 黑胡椒碎
 • 胡椒粉
 • 橄榄油
 • 味精
 • 生抽
 • 料酒
 • 淀粉

- 步骤 -

 • 1、肉馅内加料酒,盐,胡椒粉,生抽,淀粉,拌匀备用!

 • 2、洋葱,蘑菇切碎,备用!

 • 3、蒜切碎,备用!

 • 4、虾仁备用!

 • 5、把意大利面煮熟,锅内加少许盐,少许橄榄油,煮8分钟,煮熟后过一遍冷水!

 • 6、锅内是橄榄油,加蒜末!

 • 7、加肉末,翻炒!

 • 8、加洋葱,蘑菇,虾仁,翻炒!

 • 9、加黑胡椒酱,生抽,少于糖,盐,清水,炖煮开锅!

 • 10、加水淀粉,至粘稠!

 • 11、加意大利面,翻炒!

 • 12、加黑胡椒碎,即可!

 • 13、出锅啦!