m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

娜正正

- 准备食材 -

 • 高筋面粉
 • 发酵粉
 • 炼奶
 • 奶酪
 • 香蕉
 • 苹果

- 步骤 -

 • 1、面粉加发酵粉揉成面团发酵后排气擀成圆饼后装盘

 • 2、用叉子叉眼

 • 3、用蛋液刷边,中间刷炼奶

 • 4、撒一层奶酪

 • 5、放上水果再放一层奶酪

 • 200度上下火大概20分钟!期间观察随时调火!很好吃!又香又甜