m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

love520yhcjh

- 准备食材 -

  • 羊排
  • 松茸,黄油,黑胡椒,海盐,迷迭香

- 步骤 -

  • 1、松茸切成厚片,用黄油煎成两面黄,这种方法可以最大程度的保留菌香,装盘厚撒几颗海盐调味;羊排的做法请借鉴牛排!