m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

杨杨杨扬

- 准备食材 -

  • 丝瓜 500克一根
  • 大蒜 3颗
  • 指天椒 1一丢丢
  • 葱花 1汤匙
  • 一丢丢
  • 色拉油 2汤匙

- 步骤 -

  • 1、所需食材

  • 2、丝瓜切约3厘米块,铺上蒜蓉,撒上一丢丢盐

  • 3、水开后,放入锅中,大火蒸5分钟

  • 4、出锅前浇上一点点酱油,撒上葱花和红椒粒,盖锅盖再蒸一分钟就可以了