m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

左手牵右手-硕妈

- 准备食材 -

 • 煎饺 若干
 • 乳酪 3片

- 步骤 -

 • 1、自己早已经包好的煎饺用平底锅煎

 • 2、煎到金黄焦脆

 • 3、放入盘子摆盘

 • 4、焗饭的乳酪

 • 5、覆盖在煎饺上面

 • 6、预热5分钟,烤制15分钟,乳酪香味都飘出来为止

 • 7、撒些海苔丝

 • 8、美妙

 • 9、味道不错