m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

帮小友nhYl

- 准备食材 -

  • 麻薯预拌粉 200g
  • 高筋面粉 30g
  • 鸡蛋 一个
  • 黄油 40g
  • 100g
  • 芝麻 适量

- 步骤 -

  • 1、将所有的材料放入面包机混合,搅拌成团即可

  • 2、倒出揉成光溜的面团,醒十分钟

  • 3、分割,搓成若干个小球,摆在胶垫上

  • 4、烤箱预热165℃,25分钟