m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

帮小友hiRI

- 准备食材 -

 • 披萨饼
 • 青红椒
 • 洋葱
 • 香肠
 • 马苏里拉芝士
 • 番茄酱

- 步骤 -

 • 1、青红椒切丝,洋葱切丝,香肠切片

 • 2、披萨饼刷一层番茄酱,撒一层芝士

 • 3、把洋葱和青红椒均匀铺在上面

 • 4、把香肠铺在上边,再铺一层芝士

 • 5、放进烤箱200度20分钟

 • 6、成品

 • 7、成品,小伙伴们都来试试吧