m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

帮小友hiGl

- 准备食材 -

 • 鸡肉 300g
 • 土豆 2个
 • 2勺
 • 料酒 10勺
 • 生抽 3勺
 • 1勺
 • 洋葱 半个
 • 红椒 3个
 • 3片
 • 大葱 2段
 • 大蒜 2颗

- 步骤 -

 • 1、鸡肉切块

 • 2、土豆切块

 • 3、将葱段、大蒜、生姜、红椒放入锅中炒出香味

 • 4、葱姜蒜炒出香味后倒入鸡块翻炒

 • 5、等鸡肉变色后加盐、料酒、生抽翻炒入味,倒入开水没过鸡块,以大火烧开煮10分钟,转小火煮。

 • 6、待鸡肉烧至8成熟,倒入土豆烧熟

 • 7、土豆快熟前放入洋葱

 • 8、洋葱烧软后即可出锅,好吃的红烧土豆鸡块上桌了。