m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

莎莎ma ma

- 准备食材 -

 • 披萨饼 1个
 • 台湾香肠 2根
 • 水果辣椒 1个
 • 芝士 1把
 • 洋葱 少许
 • 番茄酱 少许

- 步骤 -

 • 1、把香肠 辣椒 洋葱过油半熟

 • 2、披萨饼上挤上番茄酱

 • 3、把过油的菜平铺在饼上

 • 4、最上面一层铺上厚厚的芝士

 • 5、上烤箱十分钟左右 成品出来啦 香喷喷的~