m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

你让我心寒

- 准备食材 -

  • rio鸡尾酒混合水果味 250ml
  • 哈密瓜(榨汁) 150g
  • 哈密瓜(装饰) 100g
  • 冰块 适量

- 步骤 -

  • 1、先将材料准备好,装饰用的哈密瓜切小块,榨汁用的切成稍微大一点的块,备用

  • 2、将哈密瓜用料理机打成汁

  • 3、倒入小半杯哈密瓜汁

  • 4、倒入rio鸡尾酒直至满杯

  • 5、现在可以干杯了~