m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

姗姗麻麻1314

- 准备食材 -

  • 生蚝
  • 蒜蓉
  • 姜蓉
  • 葱花

- 步骤 -

  • 1、先将蒜蓉和姜蓉加盐用油炸香

  • 2、用锡纸把烤盘铺好,把生蚝放入烤盘中

  • 3、在生蚝上放上刚刚弄好的蒜蓉和姜蓉油,放入烤箱内用180℃烤15分钟

  • 4、烤好后加入葱花就可以吃囖