m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

薇薇宝儿66

- 准备食材 -

  • 圆菜 适量
  • 红干辣椒 少许

- 步骤 -

  • 1、圆菜撕好,开水中焯出备用

  • 2、油热后依次放红干辣椒掰碎,葱花,姜丝,蒜片,花椒粉,厨邦味极鲜

  • 3、放焯好的圆菜,加盐

  • 4、出锅上桌