m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

帮小友hdqp

- 准备食材 -

 • 洋葱 1个
 • 鸡蛋 1个
 • 淀粉 适量
 • 面包屑 适量
 • 盐、胡椒粉 少许
 • 番茄酱 适量

- 步骤 -

 • 1、洋葱洗净切圈;

 • 2、准备打散的蛋液;

 • 3、把淀粉放碗里备用;

 • 4、把面包屑放碗里备用;

 • 5、洋葱圈撒上少许盐和胡椒粉拌匀;

 • 6、先把洋葱圈放在淀粉里沾一下;

 • 7、再把多余淀粉抖掉放在蛋液里沾一下;

 • 8、最后再在面包屑里沾一下;

 • 9、沾好的一盘洋葱圈;

 • 10、放在油锅里小火炸至金黄即可。